56 45 407 - 0912

05 77 92 33 -021

07 77 92 33 - 021

HTHS

موتورهای مدرن امروزی به روغن هایی نیاز دارند که در دمای بالا مقدار وبسکوزیته آن کاهش یابد. این ویژگی با اصطلاح High-Temperature-High-Shear-Viscosity (HTHS) خلاصه می شود.

HTHS

با استفاده از این روغن های دارای این ویژگی، ویسکوزیته در دمای بالا کاهش می یابد که این امر سبب کاهش اصطکاک در موتور می شود. همچنین از سوخت به طور موثرتری استفاده می شود که به معنای کاهش مصرف سوخت برای همان خروجی موتور است.

منبع : Addinol


مطالب پیشنهادی :

ویسکوزیته یا گرانروی چیست؟

API روغن چیست؟

سنتتیک و نیمه سنتتیک چیست؟

استاندارد SAE ، مالتی‌ گرید و مونوگرید چیست؟

استاندارد JASO

استاندارد ACEA روغن