برند‌ها

Chevron
shell
total
texaco
aral
bp
esso
devcon
mobil
fuchs
Loctite
Exxon_Mobil
Klüber_Lubrication
aeroshell
Molykote
castrol

محصولات ویژه

روغن های موتورهای پیستونی

روغن اروشل – AeroShell oil W15W-50

روغن هیدرولیک و دنده های هوایی

روغن اروشل اسپورت پلاس – AeroShell oil Sport Plus 4

اسپری های صنعتی و مواد شیمیایی

اسپری مولی کوت – MOLYKOTE D-321R

اسپری های صنعتی و مواد شیمیایی

اسپری مولی کوت – MOLYKOTE 1000 spray

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن توتال نواستان – TOTAL NENASTANE SH 68 20L

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن توتال نواستان – TOTAL NENASTANE XSH 220 20L

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

گریس توتال نواستان – TOTAL NEVASTANE XMF 2 16kg