شل - shell

شرکت شل(shell) تولید کننده روغن و گریس های خودرویی و صنعتی.

روغن های موتورهای پیستونی

روغن اروشل – AeroShell Oil W100 Plus

تماس بگیرید.موجود است

روغن های موتورهای پیستونی

روغن اروشل – AeroShell Oil W80 Plus

تماس بگیرید.موجود است

روغن های موتورهای پیستونی

روغن اروشل – AeroShell Oil W100

تماس بگیرید.موجود است

روغن های موتورهای پیستونی

روغن اروشل – AeroShell Oil W120

تماس بگیرید.موجود است

روغن های موتورهای پیستونی

روغن اروشل – AeroShell oil W15W-50

تماس بگیرید.موجود است

روغن های موتورهای پیستونی

روغن اروشل – AeroShell Oil W65

تماس بگیرید.موجود است

روغن های موتورهای پیستونی

روغن اروشل – AeroShell Oil W80

تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است

روغن هیدرولیک و دنده های هوایی

روغن اروشل اسپورت پلاس – AeroShell oil Sport Plus 4

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن انتقال حرارت کسیدا اچ تی – Shell Cassida Fluid HT 32

تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است
Call Now Buttonمشاوره و سفارش