56 45 407 - 0912

05 77 92 33 -021

07 77 92 33 - 021

شل – shell

شرکت شل(shell) تولید کننده روغن و گریس های خودرویی و صنعتی.