شرکت اکسان موبیل تخصص در زمینه تولید روغن موتور و گریس صنعتی

روغن موتورهای گاز سوز

روغن موبیل – Mobil Pegasus 701 SAE 30

تماس بگیرید.موجود است

روغن هیدرولیک صنعتی

روغن موبیل – ۱۰۰ Mobil DTE Excel

تماس بگیرید.موجود است

روغن هیدرولیک صنعتی

روغن موبیل – ۱۵۰ Mobil DTE Excel

تماس بگیرید.موجود است

روغن های توربین و گردشی

روغن موبیل – ۱۵۰ Mobil SHC PM

تماس بگیرید.موجود است

روغن هیدرولیک صنعتی

روغن موبیل – ۲۲ Mobil DTE Excel

تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنعتی

روغن موبیل – ۲۲۰ Mobil SHC PM

تماس بگیرید.موجود است

روغن هیدرولیک صنعتی

روغن موبیل – ۳۲ Mobil DTE Excel

تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است

روغن های توربین و گردشی

روغن موبیل – ۳۲۰ Mobil SHC PM

تماس بگیرید.موجود است

روغن هیدرولیک صنعتی

روغن موبیل – ۴۶ Mobil DTE Excel

تماس بگیرید.موجود است

روغن های توربین و گردشی

روغن موبیل – ۴۶۰ Mobil SHC PM

تماس بگیرید.موجود است

روغن هیدرولیک صنعتی

روغن موبیل – ۶۸ Mobil DTE Excel

تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است
تماس بگیرید.موجود است
Call Now Buttonمشاوره و سفارش