aEROSHELL
33

برای یک عملکرد فوق العاده و محافظتی بی نظیر اروشل 33 را انتخاب کنید.

0 +
Temperature
0 -
Temperature
0 +
Dropping Point
0 +
Penetration

چرا
اروشل 33 بهترین است؟

AeroShell 33 یک گریس جهانی برای صنعت هوایی می باشد که تقریبا روی تمام اجزای هوپیما موثر است. برای آن دسته از قطعاتی که اروشل 33 مناسب نیست (در یک هواپیمای بوئینگ 737 ، 359 نقطه نیاز به گریس کاری دارد. با AeroShell 33 همه قسمت ها به جز 9 نقطه را می توان روان کاری کرد.) ، گریس اروشل 22 مناسب است. یعنی طیف کاملی از گریس در دو محصول.

گریس اروشل 33

اروشل 33 در سخت ترین شرایط، از دمای پایین 73- درجه سانتی گراد تا گرمای شدید محافظت همه جانبه ررا ایجاد میکند. در تمام مدت این گریس به حفظ ثبات مکانیکی کمک میکند و از قطعات هواپیما در برابر خوردگی ناشی از مایعات ضدیخ محافظت میکند.

اروشل 33

 اروشل 33 برای محافظت از قسمت های حیاتی هواپیما و پروازی ایمن در شرایط سخت طراحی شده است و می تواند هزینه نگهداری از هواپیما را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این گریس باعث کاهش خوردگی و زنگ زدگی می شود و فواصل گریس کاری مجدد را طولانی تر می کند. در نتیجه این امر سبب صرفه جویی در هزینه ها می شود و هواپیما را در پرواز نگه می دارد.

1

جایگزینی تعداد گریس های مورد استفاده در هواپیما با گریس معمولی ، احتمال استفاده نادرست از گریس اشتباه و آسیب به هواپیما را کاهش می دهد.

2

مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی و محافظت در برابر سایش ASG33 با افزایش طول عمر و جلوگیری از تعویض گرانقیمت قطعات.

3

جایگزینی طیف وسیعی از گریس ها با تنها یک عدد موجودی و هزینه های موجودی را کاهش می دهد.