ویسکوزیته بروکفیلد

ویسکومتر یا ویسکوزیمتر دستگاهی جهت اندازه گیری ویسکوزیته یا پارامترهای جریان یک سیال می باشد. ویسکومترهای بروکفیلد از نوع چرخشی بوده که برمبنای اندازه گیری گشتاور لازم برای چرخاندن یک جسم خارجی در داخل یک سیال انجام می شود.

درواقع ویسکوزیته خاصیت مقاومت سیال در برابر نیروهای وارد بر آن و ایجاد تنش برشی ویا اندازه گیری اصطکاک داخلی یک مایع بوده و این اصطکاک زمانی ظاهر می شود که یک لایه وادار به حرکت برروی لایه دیگر می گردد و نیروی مسبب این حرکت را برش یا shear می نامند. ویسکوزیته را در فارسی گرانروی نیز می گویند که به عبارت فارسی مقاومت یک سیال در برابر نیروی برشی است.

ویسکوزیته بروکفیلد

ویسکوزیته بروکفیلد، ویسکوزیته بر حسب سانتی پوآیز (سانتی پوآیز واحد اندازه گیری ویسکوزیته مطلق) است. به وسیله ویسکومتر بروکفیلد با روش استاندارد ASTM D – 2983 اندازه گیری می شود. از این روش برای اندازه گیری خواص جریان روغن های دنده و گیربکس، در درجه حرارت های پایین استفاده می گردد. علاوه بر روغن های دنده، از ویسکوزیته بروکفیلد برای اندازه گیری ویسکوزیته مطلق بسیاری از روغن های دیگر نیز استفاده می شود.