NLGI مخفف انجمن ملي گريس هاي روانكار (آمريكا) مي باشد كه درجه بندي گريس ها بر مبناي قوام آنها را انجام داده است. اين انجمن گريس ها را به 9 درجه از 000 تا 6 تقسيم بندي نموده است. درجه NLGI 000 از نظر حالت فيزيكي كاملاً مايع و درجه NLGI 6 كاملاً سفت است. درجه بندي NLGI بر مبناي آزمون نفوذپذيري انجام شده است.

در این طبقه بندی به هر گریس یک عدد نسبت داده می شود که تعیین کننده ی میزان سفتی گریس میباشد. برای تعیین میزان سفتی هر گریس، مطابق تصویر بالا، وزنه ای مخروطی شکل را از ارتفاع مشخص در داخل ظرف حاوی گریس رها می کنند. حال میزان نفوذ وزنه به داخل گریس را در یک بازه ی زمانی مشخص اندازه گیری میکنند. همچنین این آزمایش در دمای ثابت 25 درجه سانتی گراد انجام می شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید ، هر چه میزان نفوذ وزنه به داخل گریس کمتر باشد شاخص NLGI آن بزرگ تر می باشد (ظرف سمت چپ) و هرچه میزان نفوذ بیشتر باشد شاخص NLGI آن کم تر میباشد (ظرف سمت راست).

NLGI 0-000

گریس هایی که در این گرید ها قرار می گیرند در محدوده مایعات تا نیمه مایع دسته بندی می شوند و گرانتر از دیگران هستند. این گرید های چربی می توانند در برنامه های محصور و متمرکز مفید باشند ، جایی که انتقال گریس مسئله ای نیست. به عنوان مثال ، یک جعبه دنده برای پر کردن مداوم روانکار در منطقه تماس ، به گریس در این محدوده NLGI نیاز دارد.

NLGI 1-3

یک گریس با درجه 1 دارای قوام مانند رب گوجه فرنگی است ، جایی که گریس با درجه 3 دارای قوام بیشتری شبیه کره است. در گریس هایی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند ، مانند آن هایی که در بلبرینگ های خودرو استفاده می شوند ، از روانکاری استفاده می شود که درجه 2 است. درجه های این محدوده می توانند در دامنه دمایی بالاتر و با سرعتی بالاتر از درجه های 000-0 کار کنند. گریس های یاتاقان به طور معمول دارای درجه 1،2 یا 3 هستند.

NLGI 4-6

درجه هایی که در محدوده 4-6 طبقه بندی می شوند دارای یک قوام مانند بستنی هستند. برای دستگاه هایی که با سرعت زیاد حرکت می کنند (بیش از 15000 دور در دقیقه) باید یک گریس درجه 4 در نظر گرفته شود. این دستگاه ها اصطکاک و تجمع گرما بیشتری را تجربه می کنند ، بنابراین یک چربی سفت کننده و کانال کننده نیاز است. گریس های کانال دار به راحتی با چرخش از عنصر دور می شوند و در نتیجه منجر به خنک شدن کمتر و افزایش دما می شوند.

مقدار نفوذ ظاهر(سفتی و شلی)
000 445-475 مایع
00 400-430 مایع
0 355-385 خیلی نرم
1 310-340 نرم
2 265-295 مقداری نرم
3 220-250 نیمه مایع
4 175-205 مقداری سفت
5 130-160 سفت
6 85-115 خیلی سفت

منبع:  nyelubricants