Tag Archives: گریس bp

بی پی – BP

معرفی شرکت BP شرکت بی پی (BP) یک شرکت بریتانیایی و همچنین چند ملیتی است که دفتر مرکزی آن در کشور انگلستان و در شهر لندن قرار دارد.این شرکت در سال ۲۰۱۱ به عنوان چهارمین شرکت نفتی جهان از نظر میزان درآمد و سومین تامین کننده بزرگ انرژی در جهان شناخته شد.شرکت بی پی به […]