مایع اروشل کامپاند – AEROSHELL COMPOUND 06A

AEROSHELL COMPOUND 06A یک مایع به عنوان ضدیخ با مصرف چندگانه در انواع هواپیماها می باشد. از این محصول در قسمت های مختلف هواپیما می توان استفاده کرد.

جهت دریافت دیتا شیت این محصول روی دکمه ی زیر کلیک کنید:

 DATA SHEET 

Call Now Buttonمشاوره و سفارش