روغن موتور کاسترول castrol engine oil 5w40 – 5w40 edge 4l

این مدل از خانواده محصولات edge شرکت کاسترول می باشد که می توان گفت بهترین محصولات شرکت کاسترول از این خانواده است و برای خودروهای مدرن و به روز دنیا تولید شده است.