روغن موتور کاسترول اج castrol engine oil edge 0w40 – 0w40 4l

این مدل از خانواده محصولات edge شرکت کاسترول می باشد که می توان گفت بهترین محصولات شرکت کاسترول از این خانواده است و برای خودروهای مدرن و به روز دنیا تولید شده است.به دلیل تمام سنتتیک بودن این محصول از بهترین کیفیت برخوردار است.