روغن موتور توتال ۵۰۰۰ – total engine oil 5000

تماس بگیرید.موجود است

این محصول از بهترین مواد ساخته شده و برای تمام خودروهای خارجی و داخلی قابل استفاده می باشد.همچنین به خاطر گرانروی مناسب در تمام فصول سال قابل استفاده می باشد.روغن توتال 5000 برای خودروهای دیزلی نیز به خوبی قابل استفاده می باشد.