روغن موتور توتال total engine oil 5000 – 5000 5l

این محصول از بهترین مواد ساخته شده و برای تمام خودروهای خارجی و داخلی قابل استفاده می باشد.همچنین به خاطر گرانروی مناسب در تمام فصول سال قابل استفاده می باشد.روغن توتال 5000 برای خودروهای دیزلی نیز به خوبی قابل استفاده می باشد.این مدل در حجم 5لیتر عرضه می شود که برای خودروهایی متناسب با این حجم بسیار به صرفه خواهد بود.