ارائه دهنده انواع روغن و گریس صنایع دریایی از جمله کشتی ها و ناوها و غیره

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل آرجینا اس – Shell Argina S 30

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل آرجینا اس – Shell Argina S 40

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل آرجینا ایکس – Shell Argina X 40

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل آرجینا ایکس ال – Shell Argina XL 40

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل آرجینا تی – Shell Argina T 30

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل آرجینا تی – Shell Argina T 40

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل آرجینا دبل ایکس – Shell Argina XX 40

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل الکسیا – Shell Alexia Oil 50

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل الکسیا – Shell Alexia X Oil

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل گادینیا ۳۰ – Shell Gadinia 30

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل گادینیا ۴۰ – Shell Gadinia 40

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل گادینیا ای ال ۴۰ – Shell Gadinia AL 40

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل ملینا ۳۰ – Shell Melina Oil 30

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل ملینا ۴۰ – Shell Melina Oil 40

تماس بگیرید.موجود است

روغن موتورهای دیزلی و گازی

روغن شل ملینا اس ۳۰ – Shell Melina Oil S 30

تماس بگیرید.موجود است

روغن و گریس های صنعتی

گریس ابرو لیتیم – ABRO synthetic lithium

تماس بگیرید.موجود است
Call Now Buttonمشاوره و سفارش