انواع روغن و گریس مخصوص صنایع و کارخانجات صنعتی

اسپری های صنعتی و مواد شیمیایی

اسپری مولی کوت – MOLYKOTE 1000 spray

اسپری های صنعتی و مواد شیمیایی

اسپری مولی کوت – MOLYKOTE D-321R

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن انتقال حرارت کسیدا اچ تی – Shell Cassida Fluid HT 32

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن توتال نواستان – TOTAL NENASTANE SH 68 20L

روغن و گریس های صنایع غذایی و دارویی

روغن توتال نواستان – TOTAL NENASTANE XSH 220 20L